Musikalsk jubilæumsår.

 

2013 er året hvor Verdi og Wagners 200-års fødselsdag fejres overalt i verden. Men det er også året hvor vi i Sønderjylland fejrer 50-års jubilæum for vores to symfoniorkestre, det professionelle, Sønderjyllands Symfoniorkester, og det samtidigt oprettede amatørsymfoniorkester, SASO, Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester - som de staver deres navn.

SASO blev oprettet for at styrke interessen blandt de musikinteresserede som kunne udgøre et væsentligt publikum til det professionelles koncerter og for samtidigt at lede interessen og inspirationen derfra i retning af selv at spille. De to orkestre skulle altså samarbejde om at udbrede og styrke musikinteressen i landsdelen. Det må siges at være lykkedes ret godt. Uden en tydelig og stor musikinteresse havde vi ikke fået koncertsalen i Alsion, som for sit vedkommende nu yderligere styrker musikinteressen, hvilket tydeligt fremgår af den store publikumstilstrømning som man ser til næsten alle koncerter.

Og den meget roste koncertsal trækker også de bedste orkestre til området. I sommer spillede Slesvig-Holsens festivalorkester og NDR Sinfonieorchester i salen og d. 6. november besøger endnu et af Europas allerbedste orkestre, Dresden Filharmonikerne, os. Uden Alsion havde vi ikke fået disse prominente besøg.

I den ydmyge ende af Europas symfoniorkestre holder SASO sin jubilæumskoncert i Alsion d. 9. 11. kl. 15. Men programmet er ikke beskedent. Det kommer vidt omkring i sin præsentation af SASO og dets virke. Orkestrest yngste på hhv. 12 og 13 år er solister i finalen af en dobbeltkoncert af Vivaldi. To tidligere SASO-musikere som nu er professionelle i Aahus Symfoniorkester, spiller en sats fra Mozarts Sinfonia concertante for violin og bratsch.

Koncerten har 4 dirigenter, hvoraf de tre er tidligere SASOmusikere. Under dem spiller SASO symfonisk musik lige fra Schubert til Schostakovitch, Khatjaturian og musikken fra Pirates of the Caribbean, og koncertens festfyrværkeri slutter med Royal Albet Hall-stemning, idet salen skal synge med på Pomp and Circumstance med en speciel jubilæumstekst.

Vidtspændende er også orkestret. Den yngste er 12 år og den ældste er 85. Alle oplever en stor glæde ved at musikken forener, så aldersforskellen helt overses.

Og så er der også korværker. SASO sambejdede ved orkesterets første koncert med grænsekorene i en opførelse af Gades Elveskud. Derfor starter koncerten - efter Campagnegaloppen - med Morgensangen herfra. Inspireret heraf har orkestret bestilt et værk, en aftensang, af Flemming Neergaard Pedersen til tekst af Tim Hansen. Og således slutter - efter Pomp and Circumstance - festkoncerten med en uropførelse som kan bringe hjerterytmen ned i en trafiksikker kadence inden publikum forlader Alsion.

Billetter kan købes ved døren eller i forsalg ved at besøge http://saso.dk .